Mužským hormónom proti obezite

28. 9. 2020

Testosterón by sa mohol stať novým liečebným prostriedkom pri obezite u mužov. Naznačuje to prezentácia na virtuálnom European and International Congress on Obesity.

Výskum uskutočnený farmaceutickou spoločnosťou Bayer a Gulf Medical University v Spojených arabských emirátoch po 11 rokoch zberu dát došiel k záveru, že dlhodobá terapia testosterónom znižuje obezitu u mužov až o 20 %. Je tak minimálne porovnateľná s výsledkami bariatrických zákrokov, ale s nižším rizikom komplikácií.

Zdroj: http://ecoico2020.com/

Prečo mozog núti jesť tuky a cukor

30. 10. 2022

Spúšťačom konzumácie tučných a sladkých potravín môže byť skupina neurónov v amygdale – časti mozgu, ktorá sa podieľa na prežívaní emócií a rozhodovaní.

Komercia

Partneři projektu