Mužským hormónom proti obezite

28. 9. 2020

Testosterón by sa mohol stať novým liečebným prostriedkom pri obezite u mužov. Naznačuje to prezentácia na virtuálnom European and International Congress on Obesity.

Výskum uskutočnený farmaceutickou spoločnosťou Bayer a Gulf Medical University v Spojených arabských emirátoch po 11 rokoch zberu dát došiel k záveru, že dlhodobá terapia testosterónom znižuje obezitu u mužov až o 20 %. Je tak minimálne porovnateľná s výsledkami bariatrických zákrokov, ale s nižším rizikom komplikácií.

Zdroj: http://ecoico2020.com/

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu