Mozog žije i po smrti

9. 4. 2021

Pozoruhodný objav: niektoré z mozgových buniek po smrti zostávajú živé, a iné dokonca rastú a výrazne zvyšujú expresiu konkrétnych génov.

Vedci analyzovali génovú expresiu v čerstvom mozgovom tkanive, ktoré bolo zhromaždené počas rutinnej operácie mozgu, niekoľkokrát po odstránení, aby simulovali posmrtný interval a smrť. Zistili, že génová expresia v niektorých bunkách sa po smrti skutočne zvýšila.

Tieto „zombie gény“, teda tie, pri ktorých v posmrtnej etape došlo k nárastu expresie, boli spojené s tzv. gliovými bunkami. Tieto zápalové bunky rastú a vytvárajú výbežky ešte mnoho hodín post mortem.

Nové poznatky zrejme majú potenciál v budúcnosti ovplyvniť liečbu častých neurologických porúch.

Zdroj: Dachet, F. et al. Selective time-dependent changes in activity and cell-specific gene expression in human postmortem brain. Scientific Reports 11. Article number: 6078 (2021). Published: 23 March 2021 https://doi.org/10.1038/s41598-021-85801-6

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu