Mozog v kozme sa mení

18. 3. 2022

Dlhší pobyt v kozme spôsobuje zmeny v mozgovom tkanive sčasti trvalého rázu, ktoré ovplyvňujú predovšetkým pohyb.

U astronautov vedci zistili mikroštrukturálne zmeny v oblastiach spojených so senzomotorickými dráhami mozgu. Napríklad pozorovali zmeny v corpus callosum, čo je oblasť, ktorá spája obe polovice mozgu. Zmeny boli zaznamenané aj v mozočku, čo je oblasť mozgu, ktorá sa podieľa prakticky na všetkých fyzických pohyboch.

Niektoré z pozorovaných zmien boli prechodné a štruktúry sa časom vrátili do stavu pred letom. Mnoho zmien však pretrvalo, čo naznačuje, že mikroštrukturálne zmeny, ktoré sú dôsledkom dlhodobého kozmického letu, sa môžu stať súčasťou bežnej anatómie mozgu.

Zdroj: Doroshin, A. et al. Brain Connectometry Changes in Space Travelers After Long-Duration Spaceflight. Front. Neural Circuits, 18 February 2022 | https://doi.org/10.3389/fncir.2022.815838

 

 

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu