Mozog v kozme sa mení

18. 3. 2022

Dlhší pobyt v kozme spôsobuje zmeny v mozgovom tkanive sčasti trvalého rázu, ktoré ovplyvňujú predovšetkým pohyb.

U astronautov vedci zistili mikroštrukturálne zmeny v oblastiach spojených so senzomotorickými dráhami mozgu. Napríklad pozorovali zmeny v corpus callosum, čo je oblasť, ktorá spája obe polovice mozgu. Zmeny boli zaznamenané aj v mozočku, čo je oblasť mozgu, ktorá sa podieľa prakticky na všetkých fyzických pohyboch.

Niektoré z pozorovaných zmien boli prechodné a štruktúry sa časom vrátili do stavu pred letom. Mnoho zmien však pretrvalo, čo naznačuje, že mikroštrukturálne zmeny, ktoré sú dôsledkom dlhodobého kozmického letu, sa môžu stať súčasťou bežnej anatómie mozgu.

Zdroj: Doroshin, A. et al. Brain Connectometry Changes in Space Travelers After Long-Duration Spaceflight. Front. Neural Circuits, 18 February 2022 | https://doi.org/10.3389/fncir.2022.815838

 

 

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu