Môže vzniknúť vakcína proti RA?

19. 10. 2021

Na reumatoidnú artritídu (RA) nie je doteraz liek, ale nový výskum naznačuje, že by proti tomuto autoimunitnému ochoreniu mohla vzniknúť vakcína.

Autori štúdie sa zamerali na konkrétny proteín - 14-3-3 zeta - a jeho rolu pri artritíde. Pôvodne sa domnievali, že tento proteín prispieva k vzniku RA. Zistili však, že keď na zvieracom modeli tento proteín odstránili, došlo k progresii ochorenia. Naopak, imunizácia geneticky upravených krýs proteínom 14-3-3 zeta znížila zápal kĺbov, závažnosť artritídy a pomohla tiež zachovať kvalitu kostí.

Zdroj: Kim Joshua et al. 14-3-3ζ: A suppressor of inflammatory arthritis. PNAS August 24, 2021 118 (34) e2025257118; https://doi.org/10.1073/pnas.2025257118

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu