Môže nová terapia zastaviť metastázy pri TNBC?

14. 3. 2022

V novej štúdii vedci zistili, že inhibítor MYC Omomyc zastavil šírenie tripl negatívneho karcinómu prsníka pri myšiach.

Rola onkoproteínu MYC vo vývoji nádorov je jasná, ale veda sa rozchádzala v názore na to, či MYC podporuje metastázovanie. Podľa niektorých teórií inhibícia MYC môže neúmyselne podporiť šírenie rakoviny. Tentoraz vedci tiež preukázali, že inhibícia MYC môže znížiť progresiu nádoru. Ďalší výskum má preukázať, či Omomyc môže byť účinný i u ľudí.

Zdroj: Massó-Vallés, D. et al. MYC Inhibition Halts Metastatic Breast Cancer Progression by Blocking Growth, Invasion, and Seeding. Cancer Research Communications (2022) 2 (2): 110–130. https://doi.org/10.1158/2767-9764.CRC-21-0103

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu