Mlieko zrejme zhoršuje symptómy pri RS

22. 3. 2022

Vedci preskúmali skutočnosť, že mnoho pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS) reportuje autoimunitnú reakciu podobnú reakcii na kazeín.

Po pokusoch na myšiach teraz predpokladajú, že u niektorých ľudí s RS môže dochádzať k autoimunitnej reakcii na kravské mlieko, ktorá spôsobuje skrížené reakcie protilátok napadajúcich myelín. Vysvetľujú to tým, že protilátky, ktoré normálne reagujú na kazeín, reagujú aj na bielkovinu v myelíne. To môže prispievať k demyelinizácii, ktorá je pre RS charakteristická.

Zdroj: Chunder, R. et al. Antibody cross-reactivity between casein and myelin-associated glycoprotein results in central nervous system demyelination. Proceedings of the National Academy of Sciences. March 2, 2022 119 (10) e2117034119| https://doi.org/10.1073/pnas.2117034119

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu