Metformín proti rakovine prsníka

9. 2. 2021

Ženy s diabetom 2. typu majú o 38 % vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka. Toto riziko významne znižuje dlhodobé užívanie metformínu.

Nová kanadská štúdia dospela k týmto údajom na základe skúmania viac než 44-tisíc žien sledovaných dlhšie než osem rokov. Metformín môže inhibovať estrogénové receptory, ktoré hrajú kľúčovú rolu pri vzniku a postupe karcinómu prsníka, takže spomaľuje i progresiu ochorenia. Ženy s DM2 užívajúce metformín majú zároveň o 74 % vyššie riziko vzniku triple-negatívneho CA prsníka. Ďalšie súvislosti sú predmetom pokračujúceho výskumu.

Zdroj: Lohmann, A. E., Goodwin, P. J. Diabetes, metformin and breast cancer: a tangled web. Annals of Oncology. Published:January 28, 2021 DOI:https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.12.014

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(20)43222-3/fulltext

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu