Metabolizmus spomaľuje neskôr

31. 8. 2021

Medzinárodná štúdia zistila, že energetický výdaj je najvyšší v detstve a potom postupne klesá až do veku približne 20 rokov.

V rozpore s rozšíreným názorom, že metabolizmus sa v strednom veku spomaľuje, tento výskum naznačuje, že energetický výdaj sa nemení až do veku blízkeho 60 rokov, keď začne opäť klesať. Energetický výdaj sa však medzi jednotlivcami značne líši, a to i po zohľadnení telesnej veľkosti, pohlavia a veku.

Životné fázy, ktoré štúdie odhaľuje, ponúkajú nové pohľady na choroby, aktivitu liekov a liečenie, ktoré úzko súvisia s rýchlosťou metabolizmu.

 

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu