Metabolizmus môže predikovať depresiu

25. 1. 2021

Nová pilotná štúdia ukazuje, že pacienti s klinickou depresiou majú veľmi odlišný metabolický profil než ľudia bez depresie.

Vedci merali depresívne príznaky účastníkov pomocou Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, štvrté vydanie (DSM-4) a Hamiltonovej stupnice hodnotenia depresie. Väčšina metabolických markerov u ľudí s rekurentnou depresívnou poruchou sa podieľa na odbúravaní tuku. Ženy mali asi 80 % tukových abnormalít, zatiaľ čo muži mali asi 70 %. Najviac ovplyvniteľné boli fosfolipidy, mastné kyseliny a acyl-karnitíny, kardiolipíny, dve triedy sfingolipidov (ceramidy a sfingomyelíny), eikosanoidy, žlčové kyseliny, steroly a nononadálne steroidy. Zistenia naznačujú, že metabolity by mohli byť užitočným nástrojom pre predpovedanie rizika opakovania epizód veľkej depresie.

Zdroj: Mocking, R. J. T. et al. Metabolic features of recurrent major depressive disorder in remission, and the risk of future recurrence. Transl Psychiatry 11, 37 (2021). https://doi.org/10.1038/s41398-020-01182-w

Partneři projektu