Marihuana škodí srdcu a medikácii

9. 2. 2020

Nová štúdia potvrdzuje, že ľuďom so srdcovými ochoreniami môže užívanie marihuany významne zvýšiť riziko kardiovaskulárnej príhody.

 

Práca publikovaná v Journal of the American College of Cardiology došla k tomuto záveru pri spracovaní výsledkov predchádzajúcich štúdií. Autori zároveň upozorňujú, že riziko je obdobné ako pri fajčení cigariet, a ďalej, že marihuana môže ovplyvniť účinok niektorých liekov užívaných pri ochoreniach srdca. Počet užívateľov marihuany bol teraz v USA prvýkrát vyšší než počet fajčiarov.

Zdroj:  Deilippis EM. Marijuana Use in Patients With Cardiovascular Disease. Journal of the American College of Cardiology. Volume 75, Issue 3, 28 January 2020, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.11.025

 

Partneři projektu