Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.

Študijný tím preskúmal výsledky 19 klinických štúdií uskutočnených v rokoch 1980 až 2021. Štúdie zahŕňali viac než 1 800 pacientov s Alzheimerovou chorobou alebo miernou duševnou poruchou.

Vedci zistili malý, ale významný prínos noradrenergných liekov na celkové mentálne schopnosti. Veľký pozitívny účinok mali tieto lieky na apatiu, a to i po zohľadnení rozdielov v dizajne štúdií a zamýšľaných výsledkov.

Zdroj: David, M. C. B. et al. Cognitive and neuropsychiatric effects of noradrenergic treatment in Alzheimer’s disease: systematic review and meta-analysis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, July 5 thhttp://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2022-329136

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu