Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.

Študijný tím preskúmal výsledky 19 klinických štúdií uskutočnených v rokoch 1980 až 2021. Štúdie zahŕňali viac než 1 800 pacientov s Alzheimerovou chorobou alebo miernou duševnou poruchou.

Vedci zistili malý, ale významný prínos noradrenergných liekov na celkové mentálne schopnosti. Veľký pozitívny účinok mali tieto lieky na apatiu, a to i po zohľadnení rozdielov v dizajne štúdií a zamýšľaných výsledkov.

Zdroj: David, M. C. B. et al. Cognitive and neuropsychiatric effects of noradrenergic treatment in Alzheimer’s disease: systematic review and meta-analysis. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, July 5 thhttp://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2022-329136

Prečo mozog núti jesť tuky a cukor

30. 10. 2022

Spúšťačom konzumácie tučných a sladkých potravín môže byť skupina neurónov v amygdale – časti mozgu, ktorá sa podieľa na prežívaní emócií a rozhodovaní.

Komercia

Partneři projektu