Liek na hypertenziu údajne spomalí starnutie

3. 2. 2023

Liek na hypertenziu rilmenidín by sa mohol použiť v novej indikácii – na predĺženie života. Naznačuje to nová štúdia britských, amerických a švajčiarskych výskumníkov.

Tvrdí, že tento preparát (vyskytuje sa i pod označením Tenaxum, Hyperium, Albarel či Iterium) napodobňuje účinky diéty s kalorickou reštrikciou, ktorá je už dlho považovaná za prostriedok proti starnutiu. Tieto výhody preukázali na modeli škrkavky. Červy liečené rilmenidínom žili výrazne dlhšie, asi o 20 %, než kontrolná skupina. Boli zistené prínosy pre dĺžku života a zdravotné rozpätie tak pri mladých, ako i starých škrkavkách.

Obmedzenie kalorického príjmu má vedľajšie účinky, preto detekcia lieku, ktorý tento vplyv napodobní, je veľmi sľubná.

Zdroj: Bennett DF, et al. Rilmenidine extends lifespan and healthspan in Caenorhabditis elegans via a nischarin I1-imidazoline receptor. Aging Cell. First published: 20 January 2023,
https://doi.org/10.1111/acel.13774

Partneři projektu