Lidokaín proti migréne

28. 6. 2022

Nová observačná štúdia naznačuje, že intravenózne podanie anestetika lidokaín by mohlo pomôcť zmierniť bolesť u osôb hospitalizovaných s ťažko liečiteľnou chronickou migrénou.

Takmer 88 % pacientov s chronickou migrénou, ktorí počas hospitalizácie dostávali intravenózne lidokaín, vykazovalo pri prepustení zníženie intenzity bolesti.

Táto štúdia otvára cestu k randomizovaným kontrolovaným štúdiám, ktoré majú posúdiť účinnosť lidokaínu pri zmierňovaní problematicky liečiteľnej chronickej migrény.

Zdroj: Schwen, E. S. et al. Lidocaine infusions for refractory chronic migraine: a retrospective analysis. Regional Anesthesia and Pain Medicine. http://dx.doi.org/10.1136/rapm-2021-103180

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu