Kyselina močová prispieva k hypertenzii

17. 8. 2020

Nová práca preukázala významnú súvislosť medzi zvýšenou koncentráciou kyseliny močovej a hypertenziou.

Údaje priniesla japonská kohortná štúdia, keď osoby s vyššou hladinou urey na začiatku sledovania skôr dospeli k antihypertenzívnej liečbe. Predovšetkým u žien s kardiovaskulárnymi chorobami a chronickým ochorením obličiek sa pri koncentrácii kyseliny močovej + 1 mg/dL preukázalo výrazné riziko hypertenzie a tiež jej neoptimálna kontrola.

Zdroj: Sato, Y. et al. Higher baseline uric acid concentration is associated with non-attainment of optimal blood pressures. PLOS One. Published: July 27, 2020 doi.org/10.1371/journal.pone.0236602

 

 

Partneři projektu