Kúpeľom proti mŕtvici

23. 3. 2020

Rozsiahla pozorovacia štúdia japonských vedcov priniesla zistenie, že teplý kúpeľ vo vani znižuje riziko srdcových ochorení a mŕtvice.

Práca publikovaná v časopise Heart skúmala údaje od viac než 61-tisíc ľudí. Uvádza, že čím častejšie si dopraje človek kúpeľ, tým lepšie. Ide o prekvapivé zistenie predovšetkým práve v Japonsku, kde horúci kúpeľ patrí k bežným rituálom a často sa dáva do súvislosti s úmrtím.

Podľa výsledkov štúdie je pre kardiovaskulárne zdravie najprospešnejší každodenný kúpeľ, ktorý dokonca funguje ako prevencia hypertenzie, respektíve prispieva k jej zníženiu.

Zdroj: Ukai T et al. Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke. BMJ Heart.

https://heart.bmj.com/lookup/doi/10.1136/heartjnl-2019-315752
https://heart.bmj.com/lookup/doi/10.1136/heartjnl-2019-316187

Partneři projektu