Krátky spánok podporuje kreativitu

2. 1. 2022

Nová štúdia na 103 zdravých jedincoch naznačuje, že čas medzi spánkom a bdením podporuje v mozgu procesy, ktoré rozvíjajú kreativitu. 

Ukázalo sa, že ľudia, ktorí upadli do ľahkého spánku, po prebudení získali schopnosť riešiť problémy, ktoré predtým nedokázali vyriešiť.

Ľudia, ktorí upadli do ľahkého spánku, mali 2,7-krát vyššiu pravdepodobnosť, že vyriešia svoj problém, než ľudia, ktorí nezaspali. Zároveň mali 5,8-krát vyššiu pravdepodobnosť, že ho zaznamenajú, ako tí, ktorí dosiahli hlbší stupeň spánku N2. Takýto vysoký rozdiel ukazuje vysoký potenciál tohto stavu zmiešania alfa mozgových vĺn, ktoré obvykle znamenajú relaxáciu, s delta vlnami hlbšieho spánku.

Zdroj: Lacaux C et. Al. Sleep onset is a creative sweet spot. SCIENCE ADVANCES • 8 Dec 2021 • Vol 7, Issue 50 • DOI: 10.1126/sciadv.abj5866

 

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu