Kombinácia RS s depresiou významne zvyšuje riziko úmrtia

23. 9. 2021

Pacienti, ktorí trpia roztrúsenou sklerózou (RS) a zároveň depresiou, mali podľa novej štúdie približne 5,4-krát vyššie riziko úmrtia zo všetkých príčin v porovnaní s ľuďmi bez RS a depresie.

U ľudí s RS a depresiou i bez nej sa tiež preukázalo zvýšené riziko cievnych ochorení, ako je srdcový infarkt a mŕtvica. Výsledky zdôrazňujú význam identifikácie a liečby depresie a ďalších kardiovaskulárnych (KV) rizikových faktorov u osôb s RS.

Autori štúdie zároveň pripomínajú predchádzajúce výskumy, podľa ktorých samotná depresia znamená o 30 % vyššie riziko vzniku cievnych ochorení a o 70 % vyššie riziko úmrtia zo všetkých príčin.

Zdroj: Palladino, R. et al. Interface of Multiple Sclerosis, Depression, Vascular Disease, and Mortality: A Population-Based Matched Cohort Study. Neurology. First published September 1, 2021, DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000012610

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu