Kľúč k pochopeniu schizofrénie

4. 5. 2021

Ľudia so schizofréniou a inými neuropsychiatrickými poruchami môžu mať priepustnejšiu hematoencefalickú bariéru. Výsledný zápal môže viesť ku klinickým prejavom neuropsychiatrických stavov.

 Narušenie imunitnej funkcie hematoencefalickej bariéry spôsobuje zápal, ktorý má vplyv na centrálny nervový systém. Vedci použili na skúmanie bunky izolované zo zdravých jedincov i od ľudí so vzácnou genetickou poruchou (DIGeorge syndrome), ktorá zvyšuje riziko vzniku schizofrénie. Bunky pacientov z tejto druhej skupiny boli permisívnejšie a produkovali viac zápalových látok.

Zdroj: Crockett, A. M. et al. Disruption of the blood−brain barrier in 22q11.2 deletion syndrome. Brain, awab055. Published: 20 April 2021. DOI: 10.1093/brain/awab055

Partneři projektu