Každá mozgová komócia môže viesť k demencii

18. 3. 2021

Následky už jediného poranenia hlavy môžu viesť k rozvoju demencie vrátane Alzheimerovej choroby. Preukázala to retroanalýza viac než 14 000 pacientov.

Štúdia uskutočnená na University of Pennsylvania School of Medicine tvrdí, že predchádzajúci otras mozgu zvyšuje uvedené riziko o 25 %. Dva takéto úrazy vedú dokonca k dvojnásobnému riziku. Nebezpečenstvo sa zvyšuje s vekom a je častejšie u žien.

Zdroj: Schneider, A. L. C. et al. Head injury and 25‐year risk of dementia. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, First published: 09 March 2021. https://doi.org/10.1002/alz.12315

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu