Každá mozgová komócia môže viesť k demencii

18. 3. 2021

Následky už jediného poranenia hlavy môžu viesť k rozvoju demencie vrátane Alzheimerovej choroby. Preukázala to retroanalýza viac než 14 000 pacientov.

Štúdia uskutočnená na University of Pennsylvania School of Medicine tvrdí, že predchádzajúci otras mozgu zvyšuje uvedené riziko o 25 %. Dva takéto úrazy vedú dokonca k dvojnásobnému riziku. Nebezpečenstvo sa zvyšuje s vekom a je častejšie u žien.

Zdroj: Schneider, A. L. C. et al. Head injury and 25‐year risk of dementia. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, First published: 09 March 2021. https://doi.org/10.1002/alz.12315

Partneři projektu