Iný pôvod Alzheimerovej choroby?

8. 12. 2021

Odlišný pohľad na pôvod vzniku Alzheimerovej choroby prináša výskum z UCLA. Ukázalo sa totiž, že až 20 % pacientov nemá v mozgu stopy po amyloidných povlakoch, ale i napriek tomu vykazujú silné príznaky ochorenia.

Vedci sa preto zamerali na skúmanie proteínu tau. Podarilo sa im nájsť nepatrný, ale zásadný rozdiel v expresii proteínu tau medzi skupinami ľudí s príznakmi demencie a bez nich.

Štandardne sa tau rozkladá po 48 hodinách. V chorých bunkách k rozkladu nedôjde, proteín sa mení na opačnú konformáciu a začína sa hromadiť. Problémom je znižujúca sa schopnosť autofágie u ľudí starších ako 65 rokov.

V súčasnosti existuje niekoľko liekov, ktoré zlepšujú autofágiu. Je pravdepodobné, že ďalší výskum a prípadné schválenie lieku by malo byť pomerne rýchle.

Zdroj: Hubbard, E. E. et al. Does Data-Independent Acquisition Data Contain Hidden Gems? A Case Study Related to Alzheimer’s Disease. Journal od Proteome Research. Publication Date:November 24, 2021

https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.1c00558

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jproteome.1c00558

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu