Inhibítory SGLT-2 môžu byť nebezpečné

9. 8. 2020

Podľa nového výskumu sa inhibítory SGLT-2 spájajú so zvýšeným rizikom rozvoja diabetickej ketoacidózy.

Kanadská rozsiahla kohortná štúdia publikovaná v Annals of Internal Medicine porovnávala tento vplyv s pôsobením inhibítorov dipeptidyl-peptidázy (DPP-4). Na základe molekulárnej analýzy sa ukázalo, že užívanie SGLT-2 inhibítorov takmer trojnásobne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku diabetickej ketoacidózy u niektorých pacientov s DM typu II.

Zdroj: Douros, A. et al. Sodium–Glucose Cotransporter-2 Inhibitors and the Risk for Diabetic Ketoacidosis. Published   July 28, 2020. Annals of Internal Medicine. doi.org/10.7326/M20-0289

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu