Iktus pri DM2 má devastujúce účinky na kogníciu

28. 5. 2020

Mŕtvica u pacientov s diabetom 2. typu vedie k signifikantnému zhoršeniu pamäti a kognitívnych funkcií v porovnaní s ľuďmi s normálnou koncentráciou glukózy v krvi, ale i v porovnaní s prediabetes.

Austrálsky tím vedcov došiel k týmto záverom na základe kombinovania výsledkov siedmich rôznych štúdií obsahujúcich dáta viac než 1 600 ľudí z celkovo siedmich rôznych krajín.  Vzhľadom na to, že chorí trpiaci DM2 majú všeobecne väčší sklon ku kardiovaskulárnym komplikáciám, ide o ďalší dôvod, prečo dbať na dobrú kompenzáciu cukrovky i krvného tlaku.

Zdroj: Lo J W et al. Association of Prediabetes and Type 2 Diabetes With Cognitive Function After Stroke. A STROKOG Collaboration Study. Originally published14 May 2020; https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.028428

Partneři projektu