Hypoxia môže vytvárať viacgeneračnú odolnosť proti demencii

10. 3. 2022

Nedávna štúdia na myšom modeli cievnej kognitívnej poruchy zistila, že opakované vystavenie nízkej hladine kyslíka zabraňuje strate pamäti.

Za kontrolovaných podmienok môže nedostatok kyslíka spomaliť neurologickú degeneráciu a úpadok a podporiť zvýšenie prietoku krvi mozgom.

Výskum ukázal, že pri zvieratách, ktoré prekonali opakované hypoxické kondicionovanie (RHC), sa zvrátili deficity pamäti a mozgových funkcií spôsobené chronickým nedokrvením mozgu.

Zároveň tak potomkovia rodičov liečených RHC vykazovali silnú odolnosť proti demencii aj bez skúsenosti s RHC.

Tieto zdanlivo paradoxné zistenia naznačujú, že zmena správania a prostredia môže ovplyvniť budúce terapie pri liečbe Alzheimerovej choroby a ďalších neurokognitívnych ochorení.

Zdroj: Belmonte, K. C. D. et al Epigenetic conditioning induces intergenerational resilience to dementia in a mouse model of vascular cognitive impairment. The Journal of the Alzheimer´s Association. 16 February 2022
https://doi.org/10.1002/alz.12616

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu