Hypertoniká chránia pred stratou pamäti

30. 6. 2021

Niektoré inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II (ARB) majú protektívny účinok na pamäťové schopnosti. Preukázala to práca založená na dátach od takmer 12-tisíc starších jedincov.

Pacienti, ktorí užívali túto triedu liekov, vykazovali menšiu stratu pamäti počas troch rokov v porovnaní s ľuďmi užívajúcimi lieky na krvný tlak, ktoré cez hematoencefalickú bariéru neprechádzajú.

Ide o dve hlavné skupiny liekov na hypertenziu, ktoré môžu prejsť hematoencefalickou bariérou, čo je hranica špecializovaných buniek, ktorá bráni prieniku toxických látok do mozgu. Objav pridáva ďalšie poznanie súvislostí medzi krvným tlakom a zdravím mozgu.

Zdroj: Ho, J. K. et al. Blood-Brain Barrier Crossing Renin-Angiotensin Drugs and Cognition in the Elderly: A Meta-Analysis. Hypertension.Published 21 June 2021.

 

 

Partneři projektu