Hormonálna podstata obezity

28. 1. 2022

Nové dôkazy o metabolických faktoroch obezity prinieslo zistenie, že u obéznych ľudí sa po jedle uvoľňuje výrazne menej „hormónov sýtosti“ než u štíhlych jedincov.

Vedci z Bazileja vyšetrili vzorky gastrointestinálneho tkaniva od 27 dospelých osôb s morbídnou obezitou. V kontrolnej skupine bolo 24 osôb s normálnou hmotnosťou. U obéznych malo toto tkanivo výrazne menej enteroendokrinných buniek. To spôsobuje znížené uvoľňovanie tzv. hormónov sýtosti (napríklad CCK), čo môže viesť k zvýšeniu príjmu potravy. Nejde teda len o nedostatok sebakontroly a disciplíny.

Zdroj: Wölnerhanssen, B. K. et al., Deregulation of transcription factors controlling intestinal epithelial cell differentiation; a predisposing factor for reduced enteroendocrine cell number in morbidly obese individuals. Scientific Reports. 7, 8174 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-08487-9

 

 

 

Chytré telefóny vedú k mužskej neplodnosti

23. 11. 2023

Rozsiahla švajčiarska populačná štúdia trvajúca 13 rokov odhalila u mužov zníženie koncentrácie spermií a ich celkového počtu pri častejšom používaní mobilných telefónov.

Partneři projektu