Homeopatia: Dá sa veriť výskumu?

26. 3. 2022

Nedávna štúdia zisťovala, či pri výskume homeopatie pomocou metaanalýz nedochádza k skresleniu výsledkov. Autori našli dôkazy, potvrdzujúce „reporting bias“ alebo „publication bias“. Závery štúdie publikoval BMJ Evidence-Based Medicine.

Články s pozitívnymi výsledkami majú totiž väčšiu šancu na zverejnenie než články s neutrálnymi alebo negatívnymi výsledkami. Ak je však na danú tému publikovaných menej článkov s negatívnymi alebo nejasnými výsledkami, môžu sa celkové výsledky metaanalýz zdať pozitívnejšie, než sú v skutočnosti, pretože pozitívne štúdie sú zastúpené častejšie.

Dôkazy o skreslení správ tak zrejme spochybňujú publikácie preukazujúce prínos homeopatie oproti placebu.

Zdroj: Gartlehner, G. et al. Assessing the magnitude of reporting bias in trials of homeopathy: a cross-sectional study and meta-analysis. BMJ Evidence-Based Medicine. https://ebm.bmj.com/content/early/2022/01/30/bmjebm-2021-111846

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu