Hlas môže predpovedať ischemickú chorobu srdca

12. 4. 2022

Analýza hlasu vrátane charakteristík, ako je výška a amplitúda, môže predpovedať riziko ischemickej choroby srdca a jej komplikácií.

Tento nový prístup zahŕňa použitie algoritmov umelej inteligencie na analýzu vzoriek hlasu zhromaždených pomocou mobilnej aplikácie.

Spoločná štúdia vedcov z Izraela a USA naznačuje, že táto technológia analýzy hlasu by mohla slúžiť ako nákladovo efektívny a pohodlný prístup ku skríningu osôb ohrozených ischemickou chorobou srdca.

Zdroj: Singh Sara, J. D. et al. Noninvasive Voice Biomarker Is Associated With Incident Coronary Artery Disease Events at Follow-up. Mayo Clinic Proceedings. Published:March 24, 2022DOI:https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2021.10.024

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu