HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Štúdia uskutočnená na takmer 24 000 dospelých Američanoch zistila, že nízka hladina HDL je spojená s o niečo vyšším rizikom infarktu u belochov.

Vysoká hladina HDL – tradične považovaná za zdraviu prospešnú pre srdce – sa u dospelých černochov a belochov nijako nepodieľala na riziku zlyhania srdca.

Tieto zistenia vyžadujú prehodnotenie spôsobu, akým sa HDL používa na predpovedanie rizika vzniku ochorení srdca. Hlavne je potrebné zistiť, či rôzne „tradične“ rizikové faktory ochorení srdca majú u všetkých ľudí podobné účinky.

Zdroj: Zakai, NA et al. Race-Dependent Association of High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels With Incident Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol. 2022 Nov, 80 (22) 2104 – 2115. DOI: doi/10.1016/j.jacc.2022.09.027

Partneři projektu