Génová terapia pri neuropatii po poškodení miechy

8. 5. 2022

Nový prístup k liečbe pacientov s neuropatiami po poškodení miechy by mohla predstavovať génová terapia zameraná na opravu nervov priamo v mieste poškodenia.

Biológovia z University of California injekčne aplikovali myšiam s poškodenými nervami vírus obsahujúci gény pre GABA neurotransmiter, ktorý v tele štandardne blokuje impulz medzi nervovými bunkami. V tomto prípade inhibuje bolestivé podnety.

Injekcia transgénov GAD65 a VGAT priamo do miesta poranenia spôsobila zníženie signálu nocicepčných nervových vláken bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Efekt navyše pretrval dlhšie než dva mesiace.

Zdroj: Tadokoro, T. et al. Precision spinal gene delivery-induced functional switch in nociception neurons reverses neuropathic pain. Molekular Therapy. Published May 05, 2022 https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2022.04.023

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu