Geneticky upravený vírus na liečbu melanómu

25. 8. 2023

Vírus, známy ako Talimogene laherparepvec (T-VEC), bol vytvorený tak, aby infikoval nádorové bunky v melanóme, replikoval sa v nich a prilákal tak T-lymfocyty a prirodzených zabijakov na útok na rakovinu.

V rámci klinickej štúdie fázy II bol T-VEC aplikovaný priamo do nádorov. Pacienti zaradení do štúdie mali špecifický typ melanómu, ktorý mohol byť chirurgicky odstránený, a mali jeden alebo viac nádorov, ktoré mohli byť liečené injekčne.Vedci sledovali pacientov počas približne piatich rokov. Ukázalo sa, že skupina pacientov, u ktorých bola vykonaná liečba T-VEC a následne operácia, mala väčšiu šancu, že sa im rakovina nevráti (22,3 % oproti 15,2 % pri skupine pacientov, u ktorých bola vykonaná iba operácia).

Zdroj: Dummer R, et al. Final 5-Year Follow-Up Results Evaluating Neoadjuvant Talimogene Laherparepvec Plus Surgery in Advanced Melanoma. JAMA Oncol. Published online August 10, 2023. doi:10.1001/jamaoncol.2023.2789

Partneři projektu