Flavonoidy v kakau pomáhajú udržať TK v norme

9. 8. 2022

Kakao môže znížiť krvný tlak a arteriálnu stuhnutosť v každodennom živote, ak sú tieto hodnoty zvýšené v normálnom rozmedzí. Veľké inter- a intraindividuálne rozdiely v reakciách vyžadujú individuálnejšie stratégie nutričnej intervencie.

Flavonoidy nachádzajúce sa v kakaových bôboch, môžu u zdravých dospelých znižovať arteriálnu stuhnutosť a krvný tlak, ale nie vtedy, keď už bol nízky. V bežnom živote zdravých ľudí zvýšený krvný tlak znižujú iba v prípade, že je „vysoký“ i v „normálnom rozmedzí“.

Výskumníci použili dizajn štúdie n-of-1, keď bol malý počet účastníkov vystavený rovnakej intervencii alebo placebu viackrát. Potom porovnávali výsledky u každého jednotlivca aj medzi jednotlivcami navzájom. Účastníci dostávali počas ôsmich dní striedavo dávky kapsúl s kakaovým flavonoidom a kapsuly s placebom.

Zdroj: Bapir, M. et al. Assessing Variability in Vascular Response to Cocoa With Personal Devices: A Series of Double-Blind Randomized Crossover n-of-1 Trials. Front. Nutr., 13 June 2022, https://doi.org/10.3389/fnut.2022.886597

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.886597/full

Komercia

Partneři projektu