Dupixent teraz i pre dojčatá

20. 10. 2022

Pri použití v spojení s lokálnym kortikosteroidom prináša dupilumab najmenej 75 % zlepšenie príznakov ekzému u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov.

Preukázali to výsledky klinickej štúdie fázy. Liek dupilumab (dupixent) je humánna monoklonálna protilátka proti α podjednotke receptora pre interleukín 4. Možnosti liečby pacientov s atopickou dermatitídou v tomto veku boli doteraz obmedzené na lokálne steroidy. Americké regulačné orgány schválili použitie dupilumabu u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov v júni 2022.

Zdroj: Paller, A. S. et al. Výsledky klinickej štúdie fázy 3 ukázali, že liek dupilumab prináša najmenej 75 % zlepšenie príznakov ekzému u detí vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov. The Lancet. Published September 17, 2022 DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01539-2

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu