Denervácia obličiek na liečbu hypertenzie má úspechy

1. 6. 2021

Ďalšia štúdia potvrdila účinnosť renálnej denervácie na zníženie krvného tlaku pri farmakorezistentnej hypertenzii.

Táto relatívne nová technika spočíva v prerušení nervov vedúcich do obličiek pomocou ultrazvuku. Metóda sa využíva i v českej medicíne.

Nová klinická štúdia preukázala podstatné zníženie TK u väčšiny pacientov, ktorí podstúpili katetrizačný zákrok, čím sa u nich znížilo riziko kardiovaskulárnych príhod. Autori predstavili výsledky svojho skúmania pod názvom RADIANCE-HTN TRIO na májovej virtuálnej konferencii American College of Cardiology.

Zdroj: Azizi, M. et al. Ultrasound renal denervation for hypertension resistant to a triple medication pill (RADIANCE-HTN TRIO): a randomised, multicentre, single-blind, sham-controlled trial. The Lancet. Published: May 16, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00788-1

 

 

Partneři projektu