Demencia: aktívna hudba zlepšuje stav

24. 5. 2021

Metaanalýza predchádzajúcich výskumov potvrdila, že u osôb s poruchami kognície pomáha zlepšiť stav aktívne počúvanie hudby.

Minulých 21 štúdií naznačilo, že hudba zlepšuje kvalitu života u starších jedincov s demenciou. Boli v nich zahrnuté aj aspekty aktívneho počúvania hudby. Práve na ne sa sústredil nový výskum na University of Pittsburgh.

Ukázalo sa, že obyčajné počúvanie je menej účinné. V porovnaní s ním aktívne zapojenie prináša pacientom s miernou poruchou kognície či s demenciou malý, ale napriek tomu významný prospech. Zlepšuje proces myslenia aj pamäť.

Zdroj: Dorris, J. L. et al. Effects of music participation for mild cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Geriatrics Society. First published: 18 May 2021

 

https://doi.org/10.1111/jgs.17208

 

https://doi.org/10.1111/jgs.17208

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu