Cvičenie je pre dušu lepšie než chémia

20. 3. 2023

V podstate všetky formy cvičenia majú významný prínos pre duševné zdravie. Najväčší účinok mali podľa výskumu kratšie, vysoko intenzívne cvičebné programy.

Preukázala to nová rozsiahla analýza, ktorá zhŕňa závery takmer 100 metaštúdií a randomizovaných kontrolovaných štúdií. Podľa jej výsledkov je cvičenie v prípade úzkosti a depresie prospešnejšie než lieky alebo kognitívno-behaviorálna terapia. Preukázalo sa, že pri znižovaní miernych až stredne ťažkých príznakov depresie, psychického stresu a úzkosti má fyzická aktivita 1,5-krát vyšší efekt.

Podľa vedcov by preto mala byť považovaná za liečbu prvej voľby pre osoby s duševnými problémami.

Zdroj: Singh B, et al. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. British Journal of Sports Medicine.
http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2022-106195

Partneři projektu