Čo zrýchľuje starnutie?

22. 2. 2021

Mužské pohlavie, fajčenie, nadváha a depresia spôsobujú rýchlejšie starnutie. Holandská štúdia zistila, že biologické starnutie súvisí nielen s fyzickým, ale aj s mentálnym stavom.

Využili údaje od takmer tritisíc jedincov na počítačovú modeláciu, pri ktorej zisťovali, ako sa do duševného a fyzického zdravia premieta päť indikátorov biologického starnutia: dĺžka telomér a epigenetické, transkriptomické, proteomické a metabolomické hodiny.

Zo záveru vyplýva, že pre starnutie sú podľa vedcov konštantné všetky vyššie spomenuté faktory.

Zdroj: Jansen, R. et al. An integrative study of five biological clocks in somatic and mental health. Published Feb 9, 2021, eLife 2021; 10:e59479 DOI: 10.7554/eLife.59479

Partneři projektu