Čo spôsobuje rakovinu najčastejšie?

5. 8. 2022

Nová rozsiahla štúdia vedcov z Americkej onkologickej spoločnosti (ACS) ukazuje, že vyšší vek a fajčenie sú dva najdôležitejšie rizikové faktory spojené s relatívnym a absolútnym päťročným rizikom vzniku akejkoľvek rakoviny.

Zistenia tiež ukazujú, že okrem veku a fajčiarskej anamnézy by lekári mali brať do úvahy nadmerný telesný tuk, výskyt rakoviny v rodine a niekoľko ďalších faktorov.

Autori skúmali 429 991 účastníkov v Spojených štátoch bez predchádzajúcej osobnej anamnézy rakoviny, ktorí boli sledovaní kvôli rakovine až počas piatich rokov.

Zdroj: American Cancer Society, news release, Cancer cell, Aug. 3, 2022,

http://pressroom.cancer.org/cancerscreening

Partneři projektu