Čo spôsobuje DM 1. typu?

27. 12. 2021

Vedci objasnili, ako oblasť chromozómu, známa ako lokus 3p21.31, ovplyvňuje riziko vzniku cukrovky 1. typu.

Táto oblasť genómu kóduje celý rad proteínov. Niektorí vedci sa zamerali na rolu zápalového cytokínu zvaného chemokínový ligand 2 (CCL-2).

Súčasná štúdia skúmala i receptor zvaný CCR2. Keď sa CCR2 naviaže s cytokínom CCL-2, aktivuje T-bunky a rekrutuje makrofágy, čím vyvolá zápal.

Toto zistenie tak prináša nové podrobnosti a môže poskytnúť novú cestu k liečbe alebo spomaleniu nástupu diabetu 1. typu.

Zdroj: Tran, P. M. H. et al. The 3p21.31 genetic locus promotes progression to type 1 diabetes through the CCR2/CCL2 pathway. Journal of Translational Autoimmunity, Volume 4 2021, 100127. https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2021.100127

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu