Čítanie myšlienok realitou!

27. 7. 2021

Strojové učenie umožnilo neurovedcom prvýkrát „preložiť“ mozgové vlny paralyzovaného muža do artikulovanej reči. Išlo o 36-ročného pacienta, ktorý pred pätnástimi rokmi utrpel po mozgovej cievnej príhode ťažké poškodenie mozgového kmeňa.

Tím pod vedením neurochirurga Edwarda Changa a neurológa Karunesha Gangulyma voperoval mužovi do mozgu systém elektród, ktoré dokážu s vysokým rozlíšením detegovať aktivity neurónov v mozgovom centre ovládajúcom reč. Muž si potom veľakrát opakoval päťdesiat najbežnejších slov, napríklad „voda“, „rodina“ alebo „dobrý“.

Táto metóda predstavuje nové možnosti na zlepšenie kvality života pre pacientov so stratou reči po postihnutí mozgu. Dekóduje slová a vety priamo z mozgovej kôry, čo predstavuje pokrok oproti súčasným metódam asistovanej komunikácie. Ľudia s anartriou si často zachovávajú jazykové schopnosti, ale ochrnutie im môže brániť v používaní technických pomôcok na komunikáciu.

Zdroj: Moses, D. A. et al. Neuroprosthesis for Decoding Speech in a Paralyzed Person with Anarthria. The New England Journal of Medicine. July 15th 2021. N Engl J Med 2021; 385: 217 – 227
DOI: 10.1056/NEJMoa2027540

 

DOI: 10.1056/NEJMoa2027540

 

Partneři projektu