Červené krvinky bránia starnutiu

4. 7. 2021

Zvýšené zásobenie kyslíkom sprostredkované receptorom ADORA2B by sa mohlo stať novým medicínskym postupom brániacim prejavom starnutia vrátane neurodegeneratívnych ochorení.

Receptor v membráne červených krviniek ADORA2B (alebo A2B) podporuje uvoľňovanie kyslíka z hemoglobínu vo vysokých nadmorských výškach. Nová štúdia na myšiach zistila, že rovnaký receptor zmierňuje úbytok kognitívnych funkcií a stratu sluchu spojenú so starnutím tým, že zlepšuje zásobovanie tkanív kyslíkom.

Znížené zásobovanie tkanív kyslíkom môže byť čiastočne príčinou fyzického a kognitívneho úpadku súvisiaceho s vekom. Tento objav poskytuje potenciálne ciele pre nové lieky proti starnutiu.

Zdroj: Qiang Q et al. Erythrocyte adenosine A2B receptor prevents cognitive and auditory dysfunction by promoting hypoxic and metabolic reprogramming. PLOS Biology. Published: June 17, 2021.

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu