Celiakia zvyšuje mortalitu

15. 4. 2020

Doteraz nepreskúmanú súvislosť hľadali výskumníci vo Švédsku. Ukázalo sa, že celiakia je skutočne spojená s miernym, ale trvalým zvyšovaním rizika úmrtí.

Nezistili však, či sa toto riziko dlhodobej mortality zmenilo s väčším počtom diagnóz, menším počtom vážnych prípadov a so širšou dostupnosťou gluten free potravín.

Kohortná štúdia založená na sledovaní 49 829 pacientov s celiakiou vo Švédsku, sledovaných 12,5 roka, preukázala, že v tejto skupine vzrástla úmrtnosť. Ide o nárast na 9,7 verzus  8,6 úmrtia v bežnej populácii na 1 000 osôb za rok, čo je štatisticky významný rozdiel.

Zdroj: Lebwohl P et al. Association Between Celiac Disease and Mortality Risk in a Swedish Population. Published April 7, 2020. JAMA. 2020;323(13):1277-1285. doi:10.1001/jama.2020.1943

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu