CA rekta: Po novej terapii remisia u každého pacienta

19. 6. 2022

Prekvapivé výsledky priniesla malá štúdia novej imunoterapeutickej liečby rakoviny konečníka: U všetkých pacientov, ktorým bol liek podaný, vyvolal remisiu.

Všetci z nich mali lokálne pokročilý karcinóm rekta s defektom génov pre mismatch repair (MMRd) a v rámci liečby prvej línie dostávali každé tri týždne počas šiestich mesiacov dostarlimab - monoklonálnu protilátku anti-PD-1. I bez následnej chemoterapie a ožarovania dosiahlo všetkých 14 pacientov remisiu po najmenej šiestich mesiacoch sledovania - bez známok nádoru na lekárskych snímkach a testoch, digitálnym rektálnym vyšetrením alebo biopsiou.

Zdroj: Cercek, A. et al.PD-1 Blockade in Mismatch Repair–Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. New England Journal of Medicine. June 5, 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2201445
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201445

 

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu