CA rekta: Po novej terapii remisia u každého pacienta

19. 6. 2022

Prekvapivé výsledky priniesla malá štúdia novej imunoterapeutickej liečby rakoviny konečníka: U všetkých pacientov, ktorým bol liek podaný, vyvolal remisiu.

Všetci z nich mali lokálne pokročilý karcinóm rekta s defektom génov pre mismatch repair (MMRd) a v rámci liečby prvej línie dostávali každé tri týždne počas šiestich mesiacov dostarlimab - monoklonálnu protilátku anti-PD-1. I bez následnej chemoterapie a ožarovania dosiahlo všetkých 14 pacientov remisiu po najmenej šiestich mesiacoch sledovania - bez známok nádoru na lekárskych snímkach a testoch, digitálnym rektálnym vyšetrením alebo biopsiou.

Zdroj: Cercek, A. et al.PD-1 Blockade in Mismatch Repair–Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. New England Journal of Medicine. June 5, 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2201445
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201445

 

 

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu