Bežný liek na DM má protirakovinové účinky

22. 4. 2021

Nová štúdia skúmala protitumorové aktivity biguanidov. V laboratórnych podmienkach sa ukázal sľubnejší fenformín než metformín, ktorý sa užíva ako antidiabetikum častejšie.

Vedci teraz skúšajú kombináciu fenformínu s chemoterapeutikami na liečbu rakoviny kože. V terapii melanómu sa ukázalo, že je účinnejší než metformín. Jeho toxicita je navyše nižšia než bežne používané chemoterapeutiká. Účinok biguanidov je zrejme aspoň čiastočne spôsobený zmenou črevnej mikrobioty.

Zdroj: Zhao, B. et al. Therapeutic Repurposing of Biguanides in Cancer. Trends in Cancer. Published online 14 April 2021. https://doi.org/10.1016/j.trecan.2021.03.001

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu