Bez cvičenia je infarkt smrteľnejší

24. 3. 2021

Vyššia úroveň fyzickej aktivity je spojená s nižším rizikom okamžitého a 28-denného úmrtia po infarkte. Tieto zistenia priniesla štúdia zverejnená v časopise Európskej kardiologickej spoločnosti European Journal of Preventive Cardiology.

Vedci skúmali údaje z desiatich európskych observačných kohort od pacientov, ktorí mali v čase sledovania infarkt myokardu. Súčasťou bola aj skupina zdravých jedincov. Účastníci boli podľa týždennej úrovne pohybovej aktivity vo voľnom čase rozdelení do kategórií: sedavý štýl, nízka, stredná alebo vysoká úroveň fyzickej aktivity.

Celkovo 4 976 (17,7 %) účastníkov zomrelo do 28 dní po infarkte myokardu – z nich 3 101 (62,3 %) zomrelo okamžite. Pacienti, ktorí sa vo voľnom čase venovali strednej a vysokej úrovni fyzickej aktivity, mali o 33 %, respektíve 45 % nižšie riziko okamžitej smrti v porovnaní s jedincami so sedavým životným štýlom. Po 28 dňoch to bolo 36 %, respektíve 28 %. Vzťah s nízkou fyzickou aktivitou nedosiahol štatistickú významnosť.

Zdroj: Hansen, K. W. et al. Association of fatal myocardial infarction with past level of physical activity: a pooled analysis of cohort studiesEuropean Journal of Preventive Cardiology, zwaa146, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwaa146

Partneři projektu