Betablokátory môžu ženám uškodiť

18. 7. 2020

Podľa novej štúdie môže u žien nasadenie betablokátorov predstavovať zvýšené riziko zlyhania srdca.

U žien s hypertenziou, liečených betablokátormi, ktoré nemajú predchádzajúcu históriu kardiovaskulárneho ochorenia, sa po nasadení betablokátorovej liečby zvyšuje pravdepodobnosť zlyhania srdca s akútnym koronárnym syndrómom. Toto riziko je takmer o 5 % vyššie oproti mužom. Výskum zahŕňal údaje od 13 764 dospelých v 12 európskych krajinách s hypertenziou, uvádza práca zverejnená v liste Hypertension americkej Heart Association.

Zdroj: Raffaele Bugiardini et al.  Prior Beta-Blocker Therapy for Hypertension and Sex-Based Differences in Heart Failure Among Patients With Incident Coronary Heart Disease, Hypertension (2020). DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15323

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu