Baktérie v moči pomôžu určiť CA prostaty

12. 5. 2022

Výskum objavil päť kmeňov baktérií spojených s rýchlejšou progresiou k agresívnej rakovine prostaty.

Ide o rody Fenollaria, Peptoniphilus, Anaerococcus, Porphyromonas a Fusobacterium. Na klinické využitie týchto poznatkov je potrebný ďalší výskum v rôznorodejšej populácii. Hoci existuje niekoľko profilov génovej expresie ako biomarkery moču pre karcinóm prostaty, žiadny z nich sa nepoužíva v širokej miere v klinickej praxi.

Zdroj: Hurst, R. et al. Microbiomes of Urine and the Prostate Are Linked to Human Prostate Cancer Risk Groups. European Urology Oncology. Published: April 18, 2022b8. https://doi.org/10.1016/j.euo.2022.03.006

Partneři projektu