Antidiabetikum výrazne znižuje hmotnosť

14. 2. 2021

Priemerný úbytok 14,9 % hmotnosti u pacientov s nadváhou alebo obezitou preukázal v 3. fáze klinického testovania injekčný semaglutid aplikovaný raz týždenne.

Ozempic dánskej spoločnosti Novo Nordisk, známy ako antidiabetikum (agonista receptorov pre glucagon-like peptid 1 – GLP-1), dosiahol tento efekt v novom dávkovaní 2,4 mg.

Približne 50 % účastníkov štúdie dosiahlo významné zníženie hmotnosti o 15 a viac percent, zatiaľ čo 69 % účastníkov zhodilo 10 či viac percent a 86 % schudlo 5 a viac percent. Štúdia preukázala zníženie rizikových faktorov pre diabetes, ochorenia srdca i celkové zlepšenie stavu, reportovaného samotnými pacientmi.

Novinka, ktorá teraz žiada o schválenie FDA, prichádza po konkurenčnej Trulicity v dávkovaní 3 a 4,5 spoločnosti Eli Lilly.

Zdroj: Wilding, J. P. H. et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. New England Journal of Medicine. February 10, 2021
DOI: 10.1056/NEJMoa2032183

Partneři projektu