Antagonisty GLP-1 môžu znižovať riziko CA hrubého čreva

16. 12. 2023

Táto populárna skupina liekov na chudnutie a proti cukrovke ako Ozempic, Mounjaro, Wegovy a mnohé ďalšie v porovnaní s inými antidiabetikmi znižujú výskyt kolorektálneho karcinómu.

U pacientov, ktorí dostávali GLP-1 RA ku kontrole diabetu, bola pravdepodobnosť vzniku rakoviny hrubého čreva počas sledovaného obdobia o 44 % nižšia než u osôb, ktoré dostávali inzulín. Napríklad medzi približne 22 600 osobami užívajúcimi inzulín bolo zaznamenaných 167 prípadov rakoviny hrubého čreva. Medzi rovnakým počtom ľudí, ktorí dostávali liek GLP-1 RA, však toto číslo kleslo na 94.

Zdroj: Wang L, et al. GLP-1 Receptor Agonists and Colorectal Cancer Risk in Drug-Naive Patients With Type 2 Diabetes, With and Without Overweight/Obesity. JAMA Oncol. Published online December 7, 2023. doi:10.1001/jamaoncol.2023.5573

 

Partneři projektu