Amatérski bežci môžu riskovať svoje zdravie

4. 3. 2020

Výskum Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny ukázal, že maratón ako izolované preteky nesie so sebou značné riziká pre zdravie jedinca.Výskum Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny ukázal, že maratón ako izolované preteky nesie so sebou značné riziká pre zdravie jedinca.

Lekári z IKEMu počas pražského maratónu v roku 2019 otestovali 97 amatérskych bežcov. Dobrovoľníci, ktorí sa na maratón pripravovali pravidelnou športovou aktivitou a z 90 % sa na nič neliečili, si pred pretekmi, tesne po nich a po 24 hodinách nechali vyšetriť krv a srdce a odovzdali dáta zo športtesterov. Výsledky odhalili, že 50 bežcov malo neliečenú hypertenziu, 55 neliečenú poruchu metabolizmu tukov, 10 ľudí abnormálny nález pri echokardiografickom vyšetrení a 27 bežcov malo pozitívnu rodinnú anamnézu kardiovaskulárneho ochorenia.

Štúdia Marathonlab tak ukazuje, že bežci nie sú všeobecne zdravší než bežná populácia, nepoznajú svoj zdravotný stav, a môžu si tak privodiť ťažké poškodenie zdravia.

Zdroj:  https://www.ikem.cz/UserFiles/Image/1580816699TK_MarathonLab.pdf

Partneři projektu