Alopecia areata: liek obnovil rast vlasov

24. 4. 2022

Po terapii liekom bežne používaným pri reumatoidnej artritíde niektorým pacientom s alopéciou opäť začali rásť vlasy.

Tretia fáza klinickej štúdie zistila, že po liečbe baricitinibom u jedného z troch pacientov s týmto ochorením, na ktoré doteraz neexistuje liečba, došlo k obnoveniu rastu vlasov.

Táto štúdia je súčasťou hodnotenia potenciálne prvej liečby alopecie areaty, schválenej americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Zdroj: King, B. et al. Two Phase 3 Trials of Baricitinib for Alopecia Areata. New England Journal of Medicine. March 26, 2022
DOI: 10.1056/NEJMoa2110343
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2110343

 

 

Lieky na ADHD fungujú i na alzheimera

19. 7. 2022

Existujú dobré dôkazy, že noradrenergné lieky, používané pri poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), môžu pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby.y

Revolúcia v riešení bolesti?

15. 7. 2022

Vedci vytvorili zariadenie podobné gumovej páske, ktoré zmierňuje bolesť tým, že obopína nervy a ochladzuje ich.

Komercia

Partneři projektu